De curatoren van het failliete VLM Airlines bereiken een principeakkoord met een buitenlandse overnemer

Na onderzoek en het vergelijken van de verschillende biedingen, hebben de curatoren van VLM Airlines NV een principeakkoord bereikt met SHS Antwerp Aviation N.V., een dochteronderneming van SHS Aviation B.V. (Nederland). Er  moeten nog een aantal administratief-juridische formaliteiten worden vervuld, eigen aan de overname van een gefailleerde onderneming, maar er worden geen problemen meer verwacht. Dat betekent evenwel niet dat er onmiddellijk opnieuw zal kunnen gevlogen worden, want er moet een nieuwe AOC (air operator's certificate) worden aangevraagd bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Daarnaast moeten ook medewerkers worden geselecteerd, aangeworven en opgeleid. Dit is een proces dat makkelijk enkele maanden in beslag kan nemen.

VLM Airlines Newco wordt, eens alle juridisch-administratieve formaliteiten vervuld zijn, de opvolger van VLM Airlines, dat op 22 juni door de rechtbank van koophandel in Antwerpen failliet werd verklaard.  Men kan niet echt spreken van een doorstart want na het faillissement werden alle personeelsleden ontslagen. Sedert de uitspraak van het faillissement staan ook alle nog resterende toestellen van VLM Airlines aan de grond.

Na de overname van alle materiële en immateriële activa zal VLM Airlines Newco een verzoek indienen bij DGLV voor het verkrijgen van een nieuwe AOC. Deze aanvraag zal geschieden op basis van de bij DGLV bekend zijnde ‘Manuals & Procedures’ en het nieuwe businessplan. 

VLM Airlines Newco wordt verankerd in Antwerpen. De hoofdzetel zal gevestigd worden op Antwerp Airport. Daar zal de vloot, die initieel zes operationeel bruikbare Fokker 50-toestellen telt, ook onderhouden worden.

VLM Airlines Newco zal in een eerste fase vanuit Antwerpen opnieuw naar een aantal regionale bestemmingen en Europese hoofdsteden vliegen. Sommige steden zijn zakelijke bestemmingen, andere routes zullen zowel de zaken- als leisure-markt bedienen.

Het is echter nog niet zeker of VLM Airlines Newco de handelsnaam ‘VLM Airlines’ zal voortzetten. De overnemer houdt deze beslissing nog even in beraad.

Verwacht wordt dat in een eerste fase opnieuw een vijftigtal mensen aan de slag kunnen. Dat aantal zal toenemen in functie van de uitbouw van het netwerk en de vloot. Indirect zal het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen natuurlijk hoger liggen, omdat allerhande toeleveranciers ook opnieuw mensen in dienst zullen moeten nemen. Om spontane sollicitaties nu reeds mogelijk te maken, werd een voorlopig emailadres gecreëerd: jobs@vlmnewco.com.

Contacteer ons
Yves Panneels SHS Aviation, Press Office VLM Airlines
Yves Panneels SHS Aviation, Press Office VLM Airlines
Over VLM

VLM
SHS Antwerp Aviation NV
(operating as VLM Regional)
Luchthavenlei z/n B69
2100 Antwerpen

VLM Airlines d.d.
Ulica Vita Kraigherja 3
2000 Maribor (Slovenië)